De Toevlucht

"Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."
Johannes 3:16

Laatste Nieuws en Artikels

Christelijk nieuws en updates
Blijdschap
Blijdschap voor alle mensen
Chistelijknieuws.nl  12-7-2024

Waar wordt u blij van? Niet alleen maar dat u even glimlacht, maar zó blij dat u wel een gat in de lucht kunt springen? Als uw favoriete elftal wint, of als uw langverwachte kindje wordt geboren, als u weer een baan vindt, of uitziet naar uw droomvakantie, als een geliefde toch niet zo ernstig ziek blijkt als gedacht, of gewoon als de vogels fluiten op een mooie voorjaarsdag?

India
Bij verkiezingen India neemt geweld tegen christenen toe
Opendoors.nl  8-5-2024

India is de laatste tijd getuige geweest van een aanzienlijke toename van christenvervolging. Fysieke aanvallen, arrestaties op basis van valse beschuldigingen en aanslagen op christelijke instellingen zijn toegenomen, vooral nu er parlementsverkiezingen gaande zijn.

AI
A.I. als nieuwe (af)god?
zoeklicht.nl    30-4-2024

Sommigen futurologen en ethici – allen ongelovigen – denken dat de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (Engels Artificial Intelligence of A.I.), ons zullen voorzien van nieuwe inzichten en wijsheden in wat goed is en fout, in de aard van de werkelijkheid en de oorsprong van alles.


Shalom! Wij heten u van harte welkom op de website van pinkstergemeente "De Toevlucht" in Den Bosch. Het feit dat u onze site bezoekt, geeft aan dat u op zoek bent naar een bijeenkomst met andere gelovigen. Wij komen iedere zondag vanaf 10:00 uur bij elkaar om onze wekelijkse feestelijke diensten te houden. Wij doen dit op verschillende manieren maar altijd met enthousiasme, muziek, zang en uiteraard met het luisteren naar Gods Woord door middel van prediking en studie. Als een rode draad loopt door de samenkomsten de gezamenlijke inbreng gebaseerd op 1 Korintiers 14:26, waar staat dat telkens als wij samenkomen, een ieder iets heeft om bij te dragen. Ook wordt er in de gemeente gezamenlijk gebeden en dit gebeurt naast de zondagsdiensten ook in de wekelijkse gebedsmomenten. Dit vindt plaats op de vrijdagavond vanaf 19:00 uur. Als dit u aanspreekt hopen wij u een keer te mogen ontmoeten in een van onze samenkomsten. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd.


Wie zijn wij

Een kleine multiculturele christelijke gemeente die in alle eenvoud en eensgezindheid onze God wil dienen door, echt en toegewijd te zijn, daadwerkelijk aandacht te schenken aan de noden van anderen en als huisgezin van Jezus Christus elkaar behulpzaam te zijn.

Visie & Missie

Wij willen zijn, een plaatselijke groep van gelovigen die invulling geeft aan de opdracht die God ons door Zijn zoon Jezus Christus aan zijn gemeente heeft geschonken.

Zendingswerk

Help mee met het verspreiden van hoop en liefde

Al meer dan 30 jaar is onze gemeente ook betrokken bij het kindercentrum in Sabinópolis in Brazilië. Het is allemaal begonnen bij Nico en Trijni van Eijk. Inmiddels hebben zij het werk overgedragen aan hun zoon Oscar samen met zijn vrouw Melina. Eens per jaar komen zij naar Nederland om ons te bezoeken en te vertellen welke grote dingen God ook in Brazilië heeft gedaan. Het project is er vooral op gericht om kansarme kinderen een betere toekomst te geven. Zeker in zo’n arm land als Brazilië is het nodig dat aan kinderen die op straat leven een kans wordt geboden op een betere toekomst. Het project heeft in de loop der jaren een enorme vlucht genomen. Naast de semi internaten is er ook een geitenfarm, verbouwt men eigen voedsel en zorgt met voor het dagelijks onderhoud. Ook bij dit project geeft onze gemeente een financiële bijdrage en worden individuele kinderen financieel ondersteund. Voor meer info kunt u terecht op www.ezb.nu. Regelmatig zult u ook hier bij ons nieuwe berichten van de EZB zien verschijnen.

Reeds geruime tijd is onze gemeente ook betrokken bij een project in de Filipijnen wat Sunshine corner heet en gevestigd is in de stad Cebu. het betreft de opvang van straatkinderen. Het project bestaat uit twee huizen voor jongens en twee huizen voor meisjes, ieder gebouw staat onder leiding van een vader en een moeder. Daarnaast is er een hoofdgebouw en maatschappelijk werk. In 2010 zijn enkele van onze leden in de Filipijnen geweest om het project te bezoeken.
Naast onze maandelijkse financiële bijdrage worden ook enkele kinderen door leden van onze gemeente financieel geadopteerd. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website www.sunshine-corner.com. In nederland kunt u desgewenst contact opnemen met Dick en Paula v.d. Sluijs, email info@sunshinecorner.nl. Ook hier op onze website zullen regelmatig berichten worden doorgegeven.

Vanaf begin 2000 is onze gemeente betrokken bij de bouw van het kinderdorp in Borneo. Hulp is o.a. verleend bij de bouw van de eerste gebouwen op de grond die bestemd is voor de bouw van een kinderdorp waar op dit moment huisvesting wordt geboden aan 600 kinderen. De visie van Ronny Heyboer is dat uiteindelijk huisvesting zal worden geboden aan tenminste 1000 kinderen. Het kinderdorp bevindt zich midden in het gebied van de Dajaks. Ter plaatse is nu aanwezig, schoolgebouwen, en wordt maatschappelijke en medische hulp verleend. De Toevlucht draagt met een financiële bijdrage bij in de kosten en ook worden een aantal kinderen financieel geadopteerd. Voor verdere info kunt u gaan naar www.heyboer.org of www.livingwatersvillage.com. Het email adres is ronnyheyboer@gmail.com. Ook hier op onze website zullen regelmatig berichten over het kinderdorp verschijnen.

Mobirise Website Builder

Sunshine Corner

Sunshine Corner Filipijnen

Dik en ik zijn net weer terug uit de Filipijnen , tezamen met onze oudste dochter Denise en haar man Jeff. Het was een geweldige fijne tijd en we hebben erg genoten met de SC kinderen en de leiding! Dit was onze laatste reis naar SC want de reis is te vermoeiend, maar hier in Nederland blijven we actief bezig hoor. We hebben weer veel inkopen kunnen doen. Toen we op Mactan ( vliegveld) aankwamen stonden Lenie, Ghenee ( de directrice) Jun (huisvader) te wachten terwijl Janny (huisvader) met de bus op het parkeerterrein stond. Het was een hartelijk weerzien! En toen we in SC kwamen stonden de kinderen en leiding al te wachten om ons te verwelkomen en toe te zingen. Toen zagen we ook de 4 nieuwe meisjes die ware de dag ervoor aangekomen.

EZB

Wijkcentrum Nova Pousada 

Evangelische Zending Brazilie: Toerusten van gezinnen

Dagelijks mogen we honderden kinderen opvangen. Ze krijgen eten, zorg, onderwijs en we mogen ze vertellen wat ons beweegt dit voor hen te doen. Jezus houdt van hen en we mogen Zijn liefde doorgeven.
Zo ook aan Nathanael. Hij woont in een armoedige wijk, Nova Pousada, in Sabinópolis samen met zijn moeder, oma en een oom. Ze hebben erg weinig inkomsten. Toen bleek dat Nathanael zich ander ontwikkelde dan andere kinderen werd dat al snel een uitdaging. Hij is met sommige dingen heel snel, hij kon bijvoorbeeld al vroeg kruipen en lopen, maar was ook agressief tegen zijn moeder en tegen andere mensen. Hij praatte niet en leek altijd zenuwachtig. Uiteindelijk werd de diagnose autisme vastgesteld.
Sinds z'n 3e gaat hij naar het kinderdagverblijf van de EZB. Best een uitdaging voor zowel de leidsters als Nathanael zelf, maar er groeit een vertrouwensband en we zien dat Nathanael zich ontwikkelt. De leiding heeft training gekregen hoe ze kinderen zoals Nathanael kunnen begeleiden. We verwelkomen meerdere kinderen die speciale zorg behoeven wat altijd weer een uitdaging is. Maar, we zijn allemaal kostbare kinderen van dezelfde Vader, dat mogen ze meegeven!
Wilt u ons helpen kinderen zoals Nathanael te ondersteunen? We hebben u nodig! Kijk gauw op www.ezb.nu/doneren/ 

Living Waters Village Borneo

Living Waters Village

Living Waters Village: Nieuws uit Borneo

Vreugdekreten naar jullie over de hele wereld vanuit onze grote familie hier in Rivers of Life Ministries in het hart van Borneo. Er zijn vele maanden verstreken sinds onze laatste nieuwsbrief, meer dan gepland, maar eindelijk zijn we erin
geslaagd tijd te vinden om deze uitgave af te ronden. Er is de afgelopen zes maanden weer veel gebeurd, niet alleen hier in de jungle van Borneo, maar over de hele wereld. Ik weet niet zeker of je het gemerkt hebt, maar steeds meer van onze vrijheden en keuzes worden geleidelijk uitgehold en beetje bij beetje van ons weggenomen.
De bizarre “woke-heid” die overal ter wereld zichtbaar is, tart alle logica, maar het is zo alarmerend om te zien hoeveel mensen goedgelovig zijn en zich bij deze trend aansluiten. Banken sluiten hun filialen, geldautomaten worden verwijderd, contant geld en cheques worden afgekeurd en verdwijnen, en er lijkt een echte drang te bestaan om een samenleving zonder contant geld over de hele wereld te creëren. Het lijkt erop dat AI steeds meer voor onze deur komt te staan en binnenkort kunnen we niets meer kopen of verkopen zonder AI. Klinkt bekend? Natuurlijk weten we uit de Bijbel dat dit tekenen zijn van “de eindtijd”. Dit betekent niet dat we de hoop verliezen en bang worden, maar dat we ons voorbereiden. Niet voorbereiden om ons te verbergen of onszelf uit de samenleving te verwijderen, zoals sommigen suggereren, maar precies het tegenovergestelde.
We moeten nu nog meer voor Jezus schijnen dan ooit tevoren, en mensen de weg tonen die naar God zal leiden. Hier in de jungle van Borneo, tussen de vele stammen, sluipt AI ook in een alarmerend tempo binnen, dat mensen bijna dwingt een mobiele telefoon aan te schaffen, anders kunnen ze niet meer overleven en met wie dan ook zakendoen. Terwijl we nu in deze tijd en op dit moment leven met al deze nieuwe uitdagingen, blijven we de Heer
gehoorzamen die ons gebiedt: “Ga en maak discipelen van alle naties, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Leer deze nieuwe discipelen om alle geboden te gehoorzamen die ik jullie heb gegeven.
En wees hier zeker van: Ik ben altijd bij je, zelfs tot het einde der tijden”. Mattheüs 28:19-20. Dank aan jullie allemaal die ons op dezelfde manier of in dezelfde vorm helpen om precies dat te doen, door discipelen te maken van alle stammen die hier in de afgelegen gebieden op dit wilde eiland nog steeds als onbereikt worden beschouwd. Jouw geweldige steun brengt de inheemse bevolking naar het Koninkrijk van God. Hoe geweldig is dat!
Voor meer info: www.livingwatersvillage.com

Getuigenissen

Wat doet God in het leven van mensen

Een jaar of drie geleden gingen mijn man en ik een weekendje weg met onze camper. Wij waren vrijdag vertrokken en op zaterdag zo rond 11 uur gingen wij naar bed en niet lang daarna werd ik gebeld. Mijn jongste dochter Ririen belde vanuit haar vakantie adres in Spanje. Het was hun laatste avond daar en de volgende dag, zondag dus zouden ze terugrijden naar Nederland. Maar wat was er gebeurd, ze waren ver van de camping en waren de autosleutels kwijt geraakt, dus u begrijpt wel, lichte paniek, hoe moeten wij naar huis. Overal hebben ze gezocht en gevraagd maar hebben de sleutel niet teruggevonden en dus had ze mij gebeld want ze hadden de reserve sleutel thuis gelaten in Nederland. Als moeder zijnde ben je dan ook ongerust, dat is toch menselijk, zeker als het over je kinderen gaat.

Mijn man wilde al meteen terug naar huis, naar de ANWB een routebeschrijving halen om naar die plek in Spanje te rijden en uiteraard de reserve sleutel mee te nemen. Maar ik ben meteen gaan bidden met in gedachte Gods passage in 2 Kon.20:2 waar Hizkia werd medegedeeld dat hij ziek was en van de ziekte niet meer zou genezen. Toen hij dat hoorde keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot God. Hij ging niet eerst naar de doktoren, chirurgen of wilde niet meteen medicijnen innemen maar hij bad eerst tot God. Met die passage in gedachte ging ik dus eerst naar God en vroeg Hem of de sleutel gevonden mocht worden en zou worden teruggebracht bij mijn dochter zodat ze zondag terug konden rijden naar Nederland. Daarna kun je alleen maar afwachten en vertrouwen op God.

Zo rond 2 a 3 uur kreeg ik opnieuw een telefoontje met de mededeling dat de sleutel terecht was. Mijn man en ik hebben daarna meteen de Here gedankt voor dit wonder want het was een wonder luister maar. Onze schoonzoon Jeff had de ANWB gebeld en de opdracht gekregen bij de auto te blijven totdat zij de auto zouden ophalen. Het was een eenzame plek ergens in de bergen. Hij zat daar dus in de nacht op een bankje te wachten en terwijl hij daar zat kwamen twee oude vrouwtjes naar hem toe, moet u zich voorstellen midden in de nacht en op een eenzame plek. Jeff sprak geen Spaans en de beide vrouwtjes geen Engels en Nederlands. Maar tijdens het gesprek begreep Jeff dat de vrouwtjes aan hem vroegen uiteraard veel in gebarentaal wat hij daar aan het doen was en waarom hij zo laat nog op het bankje zat.

Met gebrekkig taalgebruik maar vooral met gebarentaal kon hij hun duidelijk maken dat hij zijn autosleutel kwijt was en op de auto moest passen. Toen liet een van de vrouwen Jeff haar tas zien en om te kijken of zijn sleutel wellicht in haar tas zat. Jeff maakte de tas open en daar lag de sleutel bovenop. Zondag zijn ze met z”n allen weer naar Nederland terug gereden met een hele ervaring rijker. Geweldig toch, ik geloof dat het twee engelen in vrouwen gedaante waren die mijn schoonzoon daar ontmoet heeft en hem de sleutel hebben teruggegeven. Zo zie je maar mijn God is een God van wonderen, mijn God is een Gods van gebedsverhoring, in het verleden, het heden en ook in de toekomst. Voor mij was het wederom een bevestiging dat je met alles eerst naar God moet gaan en Hij voor de oplossing zal zorg dragen. Mijn God is groot en er is niemand zo als Hij.
Amen.

Contactgegevens

Gemeente De Toevlucht

Telefoon

(+31) 0611103049
(+31) 0648486344                    

Uw gift is welkom

NL78 RABO 0121 9055 35
NL24 INGB 0000 8532 85 

Adres

Evertsenstraat 33,
5224HN 's Hertogenbosch                         

Bestuursleden

Ons kerkbestuur bestaat uit de volgende personen

Voorgangers echtpaar

familie Bussenius

Ouderling

familie Mentokarijo

Diakonesse

familie Irodikromo

Contact formulier

Onze locatie

Adres

Evertsenstraat 33
5224HN Den Bosch, Nederland
mob. (+31) 0611103049 / 0648486344

Volg ons
Bankgegevens
  • IBAN:NL78 RABO 0121 9055 35
  • IBAN:NL24 INGB 0000 8532 85
  • KVK: 16056622
  • VPE (RSIN): 007879374

Wie we zijn en Wat we doen
  • Onze visie en missie
  • Onze activiteiten
  • Media en verslagen
  • Updates
  • Studies

Mobirise.com